Geschiedenis

De idee voor een workshop met meisjes ontstond in 1999. Maar eigenlijk begon alles nog veel vroeger…

Toen Dr. Elisabeth Raith-Paula in de vroege jaren 1980 haar doctoraat geneeskunde  schreef over de cycluswaarneming van vrouwen in het kader van natuurlijke gezinsplanning (NFP), dacht ze als een jonge studente geneeskunde goed op de hoogte te zijn van haar lichaam.
Het was pas de intense aandacht voor dit onderwerp die haar toen de ogen opende. Ze was verbijsterd en getroffen door de wijdverbreide afwezigheid van deze ‘basiskennis’, die sindsdien haar eigen omgang met haar lichaam en vruchtbaarheid zo positief heeft veranderd.
In de volgende jaren werkte ze in een werkgroep van wetenschappers, die tot doel hadden te onderzoeken onder welke voorwaarden het mogelijk is om de biologische kennis toe te passen op de vruchtbare en onvruchtbare dagen van de vrouw als een veilige methode voor gezinsplanning (NFP) in het dagelijks leven. De zogenaamde Arbeitsgruppe NFP werd in het leven geroepen met een consulentennetwerk over heel Duitsland. De methode werd in de jaren 1990 ook in Vlaanderen en Nederland ingevoerd en is intussen over verschillende landen in Europa maar ook in de Verenigde Staten in gebruik onder de naam sensiplan®.

Basiskennis over lichaam en vruchtbaarheid werd in ‘de taal van het hart’ vertaald…

In die periode bood Elisabeth Raith-Paula voor de eerste keer een lezing aan als een freelance docente aan de Fachhochschule für Sozialpädagogik in München met de titel: “De stille taal van mijn lichaam”. Sindsdien mocht ze – tot op heden – talloze jonge studenten de complexe biologische processen rond de ‘vruchtbaarheid van man en vrouw’ in ‘de taal van het hart’, vertalen, d.w.z. in een taal met beelden en vergelijkingen, zodat ze kunnen begrijpen wat het in werkelijkheid is: niets minder dan een wonder! Nu konden ze de vreemde tekens en de symptomen van hun lichaam eindelijk begrijpen, positief accepteren en er competent mee omgaan.

Één vraag kwam altijd terug: “Waarom horen we die dingen nu pas? Waarom staat dat niet in de jongerenbladen? Waarom leren we dat niet in de biologieles? Hadden we dat in onze puberteit leren kennen, dan was onze initiatie in het leven als vrouw heel anders geweest!”

De volgende stap: een boek voor meisjes en voordrachten voor moeders

Dit bracht Elisabeth Raith-Paula in 1999 ertoe de lezing in een boek voor meisjes neer te schrijven en moeders door voordrachten te ondersteunen, om voor hun dochters een positieve start in het vrouw worden mogelijk te maken. Na de eerste lezing waren de moeders diep onder de indruk en vroegen ze haar om toch zelf een workshop over dit onderwerp voor hun dochters te ontwerpen – dat was het begin van het MFM-project!

Uit het initiatief van één persoon groeit het grootste seksueel-pedagogisch programma van Europa

In 2003, ontwikkelden vijf Duitse en vijf Oostenrijkse auteurs een workshop voor jongens met dezelfde doelstellingen. Intussen hebben vele enthousiaste mannen en vrouwen zich gevoegd bij het initiatief van één individu. Het initiatief van dr. Raith-Paula werd vanaf het begin door diverse autoriteiten gesteund  binnen de NFP-opdracht, zodat het steeds verder kon worden ontwikkeld. Een belangrijke mijlpaal was in 2012 de oprichting van de onafhankelijke, non-profit vereniging MFM Deutschland e.V. als nationale organisatie en beheerder van de rechten. Zo werd de naamswijziging van MFM-project naar MFM-programma gerealiseerd. Het MFM programma werd intussen verder uitgebouwd, aangepast aan verschillende leeftijden vanaf de basisschool tot jongvolwassen leeftijd. Het is intussen het grootste seksueel-pedagogisch programma in Europa. De unieke focus is – zoals de naam al aangeeft: “My Fertility Matters” (“mijn vruchtbaarheid telt”) – op de kennis en waardering van de vruchtbaarheid.

De verborgen wetenschap voor veel mensen opheffen…

Zoals in de beginjaren van het MFM-project, ervaren we ook vandaag nog steeds dezelfde situatie: mensen die – vaak eerder toevallig en meestal zonder onmiddellijk persoonlijk belang – deze verborgen basiskennis over hun lichaam en vruchtbaarheid ontdekken, zijn sterk onder de indruk en stellen pas achteraf met ongeloof en spijt vast welke schat hen zoveel jaren werd onthouden.
Dat meisjes en jongens vanaf het begin met deze schat aan kennis hun vruchtbare leven kunnen beginnen, dat mensen zelfbewust, competent en waarderend kunnen omgaan met hun vruchtbaarheid en dat hun leven een beetje gelukkiger wordt, daarvoor zetten we ons in! Er is nog veel te doen…