Leren met al je zintuigen – waarderende taal

Vanaf het begin zijn de meisjes enthousiast door het vele kleurrijke en illustratief materiaal. Ze nemen graag actief deel en leren met al hun zintuigen. We gebruiken alle biologische technische begrippen, maar verbinden ze altijd met positieve beelden, vergelijkingen, symbolen en verhalen! Als vanzelf leren ze zo de vakbegrippen en verbanden en kunnen ze erover praten! Omdat we tegelijk hun geest en hun hart raken, realiseren ze zich wat er echt in hun lichaam gebeurt en raken ze in verwondering over het wonder van hun eigen lichaam!