Oudervoordracht

De oudervoordracht voor de workshop cyclusshow maakt integraal deel uit van ons aanbod en is gericht op ouders, leerkrachten en opvoeders. Hij zorgt voor wederzijds begrip, transparantie en schept een basis voor discussie tussen ouders, kinderen en leerkrachten.

De oudervoordracht duurt 1,5 tot 2 uur en gaat normaal vooraf aan de cyclusshow.

Ondanks informatie uit de media en de biologieles, zijn jullie, beste ouders, de eerste en belangrijkste contactpersonen van je kinderen. Het MFM-programma wil jullie in je rol van opvoeders sterken en mee in de boot krijgen. Alleen op deze manier kan ons werk ook bij je kinderen duurzaam zijn!
In een onderhoudende, informatieve voordracht wordt je de inhoud van de workshops voorgesteld. Op een nieuwe, waarderende manier word je vertrouwd gemaakt met de fascinerende en opwindende gebeurtenissen rond lichaam, cyclus, vruchtbaarheid en puberteit. Je wordt aangemoedigd en gesterkt om je kind een positieve toegang te verlenen tot haar lichaam. Na de voordracht heb je dezelfde kennis en spreek je dezelfde taal met je kind, waardoor een gemeenschappelijk communicatieniveau geschapen wordt. Dit maakt een informele uitwisseling in het gezin mogelijk. Neem de tijd voor de voordracht, je dochter zal je na de workshop dankbaar zijn!

Bovendien toont onze ervaring, dat het gesprek niet alleen ten aanzien van je kind nuttig is, maar ook voor jezelf verrassende, nieuwe informatie biedt en een andere kijk op dit onderwerp kan brengen. “Vandaag heb ik zelf nog veel geleerd”, of “Jammer dat ik dit pas nu heb ervaren!” – zo of gelijkaardig zijn de reacties van veel ouders na de voordracht! Laat je verrassen!

Opmerking voor leerkrachten en opvoeders

De deelname van leerkrachten en opvoeders aan deze voordracht is een aanrader voor een duurzaam resultaat in de klas.