Waarom een cyclusshow?

Veel vrouwen in onze samenleving zien enkel hun menstruatie zoals toeschouwers die in een theater zitten en alleen een rood gordijn te zien krijgen, dat het kader vormt van een donker, leeg toneel. Van wat zich eigenlijk in hun lichaam afspeelt, zijn weinigen zich bewust en velen vragen zich af “Wat is dat voor een vertoning?”. De cyclus is echter veel meer dan een opeenvolging van bloedingen met tussenpozen van 4 weken. We verklaren dit gebeuren als een indrukwekkende show, die al vele maanden vóór de eerste menstruatie begint en de meisjes nu gedurende vele jaren zal begeleiden. De ervaring leert dat vrouwen die diepgaand vertrouwd zijn met hun cyclusgebeuren en hun lichaamssymptomen, een geweldige lichaamscompetentie ontwikkelen en een zeer positieve benadering van hun lichaam hebben.