Belangrijke feiten

  • Een ‘normale cyclus’ van 28 dagen bestaat niet.
  • In theorie kan elke cyclusdag vruchtbaar zijn. De cyclusdag alleen zegt niets over vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid.
  • Zaadcellen leven niet 2-3 dagen, maar maximaal ongeveer 5 dagen. Daaruit volgt dat de vruchtbare fase in de cyclus ongeveer 6 dagen lang is.
  • In een cyclus kan de vruchtbare periode pas achteraf worden afgebakend: de eisprong was ongeveer 2 weken vóór de volgende menstruatiebloeding. Alleen door zelfobservatie van bepaalde lichaamstekenen zou een mogelijke afbakening van de vruchtbare tijd mogelijk zijn.
  • Een vrouw kan zwanger worden bij gemeenschap tijdens de bloeding.
  • Algemene kennis moet omvatten: als een meisje of een vrouw bij zichzelf cervixslijm waarneemt, moet deze waarneming worden gekoppeld aan het inzicht: “Ik ben mogelijk vruchtbaar – ik zou zwanger kunnen worden bij onbeschermde gemeenschap.”
  • Als cervixslijm kan worden waargenomen, moet worden aangenomen dat de zaadcellen kunnen overleven en ‘wachten’ op de eisprong. Dus de vrouw is potentieel vruchtbaar. Alleen na een ondubbelzinnige toename van de basale lichaamstemperatuur (volgens bepaalde criteria!) begint de veilige onvruchtbare fase na de eisprong.
  • Deze zelfwaarneming is alleen veilig als anticonceptie na een uitvoerig leerproces!