De idee voor een workshop met meisjes ontstond in 1999. Maar eigenlijk begon alles nog veel vroeger…

Toen Dr. Elisabeth Raith-Paula in de vroege jaren 1980 haar doctoraat geneeskunde  schreef over de cycluswaarneming van vrouwen in het kader van natuurlijke gezinsplanning (NFP), dacht ze als een jonge studente geneeskunde goed op de hoogte te zijn van haar lichaam.
Het was pas de intense aandacht voor dit onderwerp die haar toen de ogen opende. Ze was verbijsterd en getroffen door de wijdverbreide afwezigheid van deze ‘basiskennis’, die sindsdien haar eigen omgang met haar lichaam en vruchtbaarheid zo positief heeft veranderd.
In de volgende jaren werkte ze in een werkgroep van wetenschappers, die tot doel hadden te onderzoeken onder welke voorwaarden het mogelijk is om de biologische kennis toe te passen op de vruchtbare en onvruchtbare dagen van de vrouw als een veilige methode voor gezinsplanning (NFP) in het dagelijks leven. De zogenaamde Arbeitsgruppe NFP werd in het leven geroepen met een consulentennetwerk over heel Duitsland. De methode werd in de jaren 1990 ook in Vlaanderen en Nederland ingevoerd en is intussen over verschillende landen in Europa maar ook in de Verenigde Staten in gebruik onder de naam sensiplan®.